ÖRNEK DERS PLANLARI

Mülteci ve göçmen çocukların bulunduğu sınıflarda uygulanabilecek, çoklu duyuya hitap eden ders materyalleri ile desteklenmiş örnek matematik ders planları:

Proje süresince, okul öncesi, 1,2,3,4. sınıf seviyelerinde, mülteci ve göçmen öğrencilerin bulunduğu sınıflarda kullanılacak, kültürel farklılıklara duyarlı, akran öğrenmesi, oyun ve drama temelli ve aile katılımı öğesi barındıran ders planları geliştirilmiştir. Bu ders planları erken matematik eğitiminde her yaş grubuna, farklı seviyelerde hitap eden “cebirsel düşünme ve örüntüler” konusunda hazırlanmıştır. Örüntüler okul öncesi ve ilkokul matematik öğretim programlarında önemli bir yer tutmaktadır. Sayı ve şekil örüntüleri yoluyla erken yaşlarda cebirsel düşünmenin temelleri atılmış olmaktadır. Özellikle farklı matematiksel düşünme düzeylerinde bulunan öğrencilerin matematiksel becerilerinin geliştirilmesine elverişli bir konu olması nedeniyle bu konu seçilmiştir.

 

Örüntüler Ders Planları

Cebirsel Düşünme ve Örüntüler Ders Planı Okul Öncesi

Cebirsel Düşünme ve Örüntüler Ders Planı 1.Sınıf

Cebirsel Düşünme ve Örüntüler Ders Planı 2.Sınıf

Cebirsel Düşünme ve Örüntüler Ders Planı 3.Sınıf

 

Matematik Etkinliği Örüntüler Ders Planı Okul Öncesi

Matematik Etkinliği Örüntüler Ders Planı 2.Sınıf

Matematik Etkinliği Örüntüler Ders Planı 3.Sınıf

Matematik Etkinliği Örüntüler Ders Planı 4.Sınıf

 

Örnek Çalışma Yaprakları

Örnek Çalışma Yaprağı Okul Öncesi, 1.Sınıf, 2.Sınıf

Örnek Çalışma Yaprağı 3.Sınıf

Örnek Çalışma Yaprağı 4.Sınıf

Örnek Çalışma Yaprağı Neye Benziyorlar?

Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi.
GÖÇ-MAT projesi (215K478) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmektedir.

 

ADRES

TED Üniversitesi Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej Çankaya Ankara

 

 

E-POSTA