Aile Matematik Atölyeleri (AMAT)

AMAT’lar (Aile Matematik Atölyeleri), projenin aile katılımı uygulamasıdır ve iki oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturumda mülteci ve göçmen aileler, çocukları, öğretmenler ve araştırmacılar Türkiye’de var olan eğitim sistemi hakkında konuşarak ve çocukların okul içi ve okul dışı deneyimleri ile ilgili diyaloglar gerçekleştirilmektedir. İkinci oturumda ise ailelere, çocuklar, öğretmenler ve araştırmacılar bir arada matematik etkinlikleri gerçekleştirmektedir. Bu matematik etkinlikleri görsel materyaller ile desteklenmiş, aile katılımı öğeleri ve gerçek yaşam bağlantıları barındıran, uygulamaya dönük ders planları doğrultusunda yapılmaktadır.

AMAT 1

AMAT 1, 4 Haziran 2018 tarihinde Gaziantep’te, 5 Haziran 2018’de Şanlıurfa’da, 6 Haziran 2018’de Hatay’da ve 11 Haziran 2018’de Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

AMAT’lar iki oturumdan oluşmuştur. Birinci oturumda ailelere Türkiye’de var olan eğitim sistemi hakkında bilgi verilmiş ve çocuklarının okul deneyimleri ile ilgili diyaloglar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, mülteci ve göçmenleri destekleme konusunda varlık gösteren toplumsal kaynaklarımızın (yerel yönetimlere ait birimler ve sivil toplum kuruluşlarının göçmenler için sağladığı imkanlar gibi) bilgilendirmeler yapılmıştır. İkinci oturumda aileler, çocuklar, öğretmenler ve araştırmacılar birarada “tekrar eden örüntüler” konusu odaklı, görsel materyaller ile desteklenmiş bir matematik etkinliği gerçekleştirmişlerdir. AMAT’lar süresince etkili iletişim sağlanması için, Türkçe dil yetkinliği çeşitli seviyelerde olabilecek aileler düşünülerek, Arapça ve Farsça çevirmen desteği sağlanmıştır.

AMAT 2

24 Aralık 2018 tarihinde Gaziantep’te, 25 Aralık 2018’de Şanlıurfa’da, 27 Aralık 2018’de Hatay’da ve 9 Ocak 2019’da Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

AMAT 2’ler iki oturumdan oluşmuştur. Birinci oturumda ailelerle, çocuklarının kronolojik eğitim yolculuğu haritası çalışması yapılmıştır. Eğitim Yolculuğu Haritası öğrencilerin okulla ilgili deneyimlerini anlamaya yarayan bir araçtır. Bu araç, öğrencinin kültürel uyuşmazlık yaşadığı mekanların belirlenmesine ve bu bulgular doğrultusunda müfredat ve pedagojik yaklaşımların yeniden uyarlanmasına yardım etmektedir (Annamma, 2016; Annamma, 2018).

İkinci oturumda göçmen aileler, çocukları, öğretmenler ve araştırmacılar birarada “artan örüntüler” konusu odaklı, görsel materyallerle desteklenmiş bir matematik etkinliği gerçekleştirmişlerdir.  Bir önceki AMAT’da “tekrar eden örüntüler” konusuna odaklanıldığıi çin, devam niteliğinde “artan örüntüler” konusunu ele alan, günlük yaşamdan materyallerin kullanıldığı ve ailelerinin, çocukları ve öğretmenler ile birlikte katıldıkları bir matematik etkinliği gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte görseller, ve matematik materyalleri kullanılarak, öğrenmenin sadece sözel dil değil dokunsal ve görsel boyutları da ele alınarak ders işlenmiştir. Etkinlik sonrasında aileler tasarladığı materyalleri (örüntüler barındıran, eviçinde kullanılabilecek birer aksesuar) evlerine götürmüşlerdir ve bu şekilde etkinliğin eğitsel boyutları ile birlikte sonrasında da hatırlanması hedeflenmiştir. Ailelerin katıldığı AMAT’lar süresince etkili iletişimin sağlanmasıiçin, Türkçe dil yetkinliği çeşitli seviyelerde olabilecek aileler düşünülerek, Arapça çevirmen desteği sağlanmıştır.

AMAT 3

4 Mart 2019’da Şanlıurfa, 6 Mart 2019’da Hatay’da ve 12 Mart 2019’da Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

AMAT 3’ler gönüllü olan öğretmenler tarafından düzenlemiştir. Gönüllü öğretmenler birlikte çalışarak içeriği planlamışlardır. AMAT 3’ler yine iki oturumdan oluşmuştur ve ilk oturumda öğretmenler, anne-babaları daha yakından tanımaya yönelik ve çocuklarının eğitimleri üzerine odaklandıkları bir oturum yapmışlardır. İkinci oturumda da her öğretmen örüntüler konusunda önceden hazırladıkları etkinlik planına göre aileler, çocuklar, araştırmacılar ve öğretmenler birlikte bir matematik etkinliği gerçekleştirmişlerdir. Ailelerin katıldığı AMAT’lar süresince etkili iletişimin sağlanmasıiçin, Türkçe dil yetkinliği çeşitli seviyelerde olabilecek aileler düşünülerek, Arapça çevirmen desteği sağlanmıştır.

AMAT 4

23 Mayıs 2019’da Ankara’da, 27 Mayıs 2019’da Gaziantep’te, 29 Mayıs 2019 Şanlıurfa’da ve 31 Mayıs 2019 Hatay’da gerçekleştirilmiştir.

AMAT 4’de mülteci ve göçmen aileler ile gündelik yaşamda yer alan matematiksel durumları gözlemleme hakkında diyaloglar gerçekleştirilmiş, ailelerinin gündelik pratiklerini paylaşmalarına zemin sağlanmış ve bu durumlar üzerine çocuklar ile matematiksel konuşmalar gerçekleştirmenin önemi vurgulanmıştır. Bu süreçte gündelik yaşamdan fotoğrafların yer aldığı bir kitap görsel olarak kullanışmıştır. Matematik atölyesi sırasında aile, çocuklar, öğretmenler ve araştırmacılar bir arada, tekrar eden, artan örüntüler ve örüntüleri sembollerle ifade etme konularına odaklanan bir etkinlik gerçekleştirmişlerdir. Türkçe dil yetkinliği çeşitli seviyelerde olabilecek aileler düşünülerek, Arapça çevirmen desteği sağlanmıştır.

Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi.
GÖÇ-MAT projesi (215K478) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmektedir.

 

ADRES

TED Üniversitesi Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej Çankaya Ankara

 

 

E-POSTA