MATEMATİĞİN DİLİ HAVUZU (MATDİL)

Çoklu Temsille Hazırlanmış Matematik Terimleri Sözlüğü:

Bu proje ile birlikte Türkçe dil yetkinliği çeşitli seviyelerde olan öğrencilerin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni bir matematik terimleri sözlüğü hazırlanmıştır. Sözlük öğrencinin kendi başına kullanabilmesine ve öğretmenin ders sırasında faydalanmasına imkan verecek şekilde hazırlanmıştır ve günlük dil, akademik dil ve matematiğin akademik dili olmak üzere üç farklı dil becerisini kapsamaktadır. Kavramların günlük hayatla ilişkilendirmesine ve resimle temsillerine yer verilmektedir.

Belirlenen 3 aşama sırasıyla öğrencilerde;

  • Tanıma-belirleme,
  • Betimleme-açıklama,
  • Tanımlama-savunma,

becerilerinin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.

MATEMATİĞİN DİLİ (MATDİL) HAVUZU

  • Matematiksel düşünmenin bilişsel süreci ve dil gelişimi birbirini karşılıklı olarak destekleyen bir etkileşim içerisindedir. Matematiksel bilginin bilişsel ve sosyal olarak ediniminde, dil bir araç olmanın ötesinde, matematiksel kavram oluşumu sürecinin mümkünlüğünü sağlayan temel bir mekanizma görevi görebilmektedir (Radford, 2000).
  • Göçmen çocuk dahilinde tüm öğrencilerin matematiğin akademik dilini anlama ve etkin bir şekilde konuşabilmesine olanak sağlayacak matematiksel terminolojiye ait akademik kelimeleri belirleme ve ders sırasında bu kelimeleri vurgulayıp ön plana çıkararak öğrenciler ile iletişim kurma yöntemi (Olkun ve Toptaş, 2007) çocukların eş zamanlı olarak matematik ve dil öğrenmelerine destek olur.
  • Bu amaçla, proje öğretmenlerimiz ve araştırmacılarımız örüntüler konusunda matematiğin günlük dili ve akademik diline ait kendilerinin ve öğrencilerinin sık kullandıkları sözcük ve söz öbeklerini belirlemişlerdir. Matematiksel kavramların ifadesine ilişkin bu yaygın kullanılan terimler, proje sonunda Çoklu Temsille Hazırlanmış Örüntüler Sözlüğü’ne dönüşmüştür.

Örüntüler Konusu Odaklı Matematiğin Akademik ve Günlük Diline Ait Kelimeler

Örüntü

Desen

Düzen (lilik)

Böyle giderse

Birim

Tekrar eden birim

Peşinden

Ardından

Katları

Bu taraf

Tek sayı / Çift sayı

Sıradaki

Sembol

Kural

Ne gelecek?

Sayı

Şekil

Önce

Sonra

Basamak

Renk

Tahmin

Üçün katı

Aralık

Üçe böl

Temsil etmek

Somutlaştırma

Ötelemek

Kodlama

Devam ettir

Çarpımsal Durum

Sıralanış

Eşleştir

Kaç tane?

Ritim

Yakınlık

Uzaklık

Eşleştir

Kalan

Eklendi

Dizilmiş

Kaçıncı

Adımlamak

Matematikleştirme

Kaynaklar

Olkun, S. ve Topbaş, V. (2007). Resimli matematik terimleri sözlüğü.  Ankara: Maya Akademi.

Radford, L. (2000). Signs and meanings in students’ emergent algebraic thinking: A semiotic analysis, Educational Studies in Mathematics42,237-268

Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi.
GÖÇ-MAT projesi (215K478) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmektedir.

 

ADRES

TED Üniversitesi Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej Çankaya Ankara

 

 

E-POSTA