GÖÇMEN AİLE KATILIMI KILAVUZU (GAKK)

Göçmen aile ve okul iletişiminde yaşanan zorluklar alanyazında ve göçmen çocukların eğitimlerine dair yayımlanan uluslararası kuruluşların raporlarında işaret edilen çok yaygın bir konudur. Ailelere ve öğretmenlere bu konuda destek sağlamak amacıyla, okul aile birliğinin sağlanmasına dair proje süresince somut olarak belirlenecek ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir aile katılım kılavuzu hazırlanmıştır. Kılavuzun içeriği göçmen çocuklar ve aileleri ile etkili iletişim kurma yöntemleri, muhtemel ihtiyaçları, ailelerin okula erişimi ve erişimlerinin sürekliliğin sağlanmasında yaşanabilecek engeller konularını kapsamaktadır. Ayrıca, kitapçığın bir bölümde göçmen aile katılımına örnek uygulama olarak, proje sırasında gerçekleştirilecek olan aile matematik atölyesine, hazırlık ve uygulama aşamalarını içerecek şekilde ayrıntılı yer verilmiştir. Kılavuz hem e-kitapçık hem de basılı şekilde hazırlanmıştır.

GÖÇMEN AİLE KATILIMI KILAVUZU

Kaynaklar: 

Olkun, S. ve Topbaş, V. (2007). Resimli matematik terimleri sözlüğü.  Ankara: Maya Akademi.

Souto-Manning, M. (2013).“Multicultural teaching in the early childhood classroom: Approaches, strategies and tools preschool – 2nd grade”. Teachers College Press, NY: New York.

Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi.
GÖÇ-MAT projesi (215K478) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmektedir.

 

ADRES

TED Üniversitesi Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej Çankaya Ankara

 

 

E-POSTA