BİPO’lar (Bilgi Paylaşım Oturumları) süresince öğretmenlere 3 modül şeklinde uygulamalı eğitim verilmektedir. Bu öğretmen eğitimleri genel hatlarıyla şu konulardan oluşmaktadır. Modül (1) Mülteci ve göçmen çocukların eğitime hazır bulunuşlukları ve psikolojik ihtiyaçları Modül (2) Mülteci ve göçmen çocukların bulunduğu sınıflarda matematiğin akademik dili vurgusu, akran öğrenmesi, oyun ve drama yaklaşımı odaklı matematik eğitimi verilmesi Modül (3) Mülteci ve göçmen ailelerin muhtemel ihtiyaçları ve çocuklarının eğitime katılımları. Projenin ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkan öğretmen ihtiyaçları doğrultusunda, bu konular ekseninde modüllerin içerikleri çeşitlendirimiştir. Öğretmenler ile ders planı ve ders materyalleri paylaşılmış, aile matematik atölyelerinin planlanması da yine bu oturumlar ile paralel şekilde gerçekleştirilmiştir.

BİPO 1

16 Aralık 2017 tarihindeAnkara’da TED Üniversitesi’nde (İstanbul ve Ankara’dankatılanöğretmenlerle),  23 Aralık 2017’de iseGaziantep’te Hasan KalyoncuÜniversitesi’nde (Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa’dankatılanöğretmenlerle) yapılmıştır.

BİPO 1 oturumlarında aşağıdaki konularda öğretmenlerle birlikte çalışılmıştır.

“Matematiğin Akademik Dili ve Eğitime Aile Katılımı” (Dr. Öğretim Üyesi Elif Karslı Çalamak),

“Matematiksel Bilginin Farklı Temsilleri” (Prof. Dr. Sinan Olkun),

“Çokkültürlülük” (Dr. Öğretim Üyesi Mana Ece Tuna)

BİPO 2

24 Mart 2018 tarihinde Ankara’da TED Üniversitesi’nde (Ankara’dan katılan öğretmenlerle), 14 Nisan 2018 tarihinde ise Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan katılan öğretmenlerle) BİPO 2 etkinliği düzenlenmiştir.

BİPO 2 oturumlarında aşağıdaki konularda  öğretmenlerle birlikte çalışılmıştır.

“Örüntüler” (Prof. Dr. Sinan Olkun),

“Göçmen Ailelerin Okula Katılımı” (Dr. Öğretim Üyesi Mana Ece Tuna)

“Çevrimiçi Ortamların (Proje web sayfası dahil) Öğretmen Eğitiminde Etkin Kullanımı” (Dr. Öğretim Üyesi Tülin Haşlaman)

BİPO 3

3 Haziran 2018 tarihinde Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan katılan öğretmenlerle), 9 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da TED Üniversitesi’nde (Ankara’dan katılan öğretmenlerle) BİPO3 etkinliği düzenlenmiştir.

BİPO 3 oturumlarında aşağıdaki konularda  öğretmenlerle birlikte çalışılmıştır.

“Anadili Türkçe Olmayan Göçmen Çocukların (Okul Öncesi, 1., 2., 3. Sınıf) Türkçe Dil Gelişimlerinin Desteklenmesi” (Dr. Öğretim Üyesi Aliye Erdem) ve

“Göçmen ve Mülteci Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri” (Dr. Öğretim Üyesi Elif Karslı Çalamak)

BİPO 4

22 Aralık 2018 tarihinde Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa’dankatılanöğretmenlerle), 5 Ocak 2019’da ise Ankara’da TED Üniversitesi’nde (Ankara’dan katılan öğretmenlerle) yapılmıştır.

BİPO 4 oturumlarında aşağıdaki konularda  öğretmenlerle birlikte çalışılmıştır.

“Mülteci ve Göçmen Ailelerin Eğitime Katılımı ” (Dr. Öğretim Üyesi Elif Karslı Çalamak),

“Çoklu Temsiller ve Problem Çözme Stratejileri” (Prof. Dr. Sinan Olkun)

BİPO 5

2 Mart 2019 tarihinde Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa’dankatılanöğretmenlerle), 9 Mart 2019’da iseAnkara’da TED Üniversitesi’nde (Ankara’dan katılan öğretmenlerle) yapılmıştır.

BİPO 5 oturumlarında aşağıdaki konularda  öğretmenlerle birlikte çalışılmıştır.

“Mülteci Çocukların (Okul Öncesi ve İlköğretim) Türkçe Dil Gelişimlerinin Desteklenmesi” (Öğr. Gör. Sakine Hakkoymaz)

“Göçmen Ailelerin Okula Katılımına Yönelik Stratejiler” (Dr. Öğretim Üyesi Elif Karslı Çalamak)

“Çağrışım Kartları Yoluylayla Göçmen Öğrencileri Anlamak” (Dr. Öğretim Üyesi Mana Ece Tuna ve Ar. Gör. Psik. Dan. Ayşegül Aracı İyiaydın)

BİPO 6

22 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da TED Üniversitesi’nde (Ankara’dan katılan öğretmenlerle), 25 Mayıs 2019’da ise Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan katılan öğretmenlerle) yapılmıştır.

BİPO 6 oturumlarında aşağıdaki konularda öğretmenlerle birlikte çalışılmıştır;

“Anadilinde Eğitim Almayan Çokdilli Çocuklara Matematik Öğretimi” (Doç. Dr. Martha Allexsaht-Snider)

“Görsel Açıdan Zengin Çocuk Kitapları Eşliğinde Matematik Eğitimi” (Dr. Öğr. Üyesi Elif Karslı Çalamak)

“Örüntüler Konusu Odaklı İleri Matematik Problemleri Öğretimi” (Prof. Dr. Sinan Olkun)

“GÖÇMAT Projesinin Değerlendirilmesi” (Dr. Öğr. Üyesi Elif Karslı Çalamak ve Dr. Öğr.Üyesi Mana Ece Tuna)

Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi.
GÖÇ-MAT projesi (215K478) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmektedir.

 

ADRES

TED Üniversitesi Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej Çankaya Ankara

 

 

E-POSTA