YAYINLAR

Makale/Uluslararası Kitap Bölümü

Allexsaht-Snider, M., Karsli-Calamak, E. ve Tuna, M. E. (2020). Teachers working with refugee children and families: lessons learned from the GÖÇ-MAT Project in Turkey. In L. Cardozo-Gaibisso & M. V. Dominguez (Eds), Handbook of research on advancing language equity practices with immigrant communities (pp. 219-244). IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-3448-9.ch012 ISBN10: 1799834484

Karsli-Calamak, E., Ece Tuna, M. ve Allexsaht-Snider, M. (2020). Transformation of teachers’ understandings of refugee families’ engagement: multilingual family mathematics spaces. International Journal of Early Years Education, 1-17. DOI: 10.1080/09669760.2020.1765093

Valencia Mazzanti, C. ve Karsli-Calamak, E. (2020). “Kind of interrupting”: teachers of young children understanding mathematics learning and linguistic diversity. International Journal of Qualitative Studies in Education, 1-18.

 

Uluslararası Bildiriler

Tuna, M. E., Karslı Çalamak, E., Solmaz, G. ve Allexsaht-Snider, M. (2019). Refugee Children’s Educational Journeys Elicited in Multilingual Family Math Workshops. 12th Biennial Conference of ERNAPE “Parent Engagement as Power: Empowering Children, Schools and Societies”. Eylül, Gdansk, Poland.

Allexsaht-Snider, M., Kirmaci, M., Mazzanti, C.V. ve Karsli Calamak, E. (2019). Global perspectives on education and migration: Designing dialogic, equitable, and inclusive spaces. 12th Biennial Conference of ERNAPE “Parent Engagement as Power: Empowering Children, Schools and Societies”. Eylül, Gdansk, Poland.

Tuna, M. E., Karsli Calamak, E. ve Araci Iyiaydin, A. (2019). Cultivating empathy for Syrian refugee children on behalf of Turkish classroom teachers. EDULEARN19 (11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies), Temmuz, Palma de Mallorca, Spain.

Karsli Calamak, E., Tuna, M. E. ve Allexsaht-Snider, M. (2019). Uncovering refugee families’ educational efforts through multilingual family math workshops. 2019 Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA). Nisan, Toronto, Canada.

Karsli Calamak, E., Allexsaht-Snider, M. ve Olkun, S. (2018). Teachers’ insights on early math education as a way to connect with refugee children. T.E. Hodges, G. J. Roy, ve A. M. Tyminski, (Ed.), 40th Annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education bildiri kitabı içinde (s. 390-393). Greenville, SC: University of South Carolina ve Clemson Üniversitesi.

 

Ulusal Bildiriler

Tuna, M. E., Aracı İyiaydın, A. ve Karslı Çalamak, E. (2019). Çokkültürlü Sınıflarda Öğretmenlik: Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri ve Çokkültürlü Eğitime Yönelik Yönelik Tutumları. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (ITEAC’2019), Aralık, Ankara.

Sözen-Özdoğan, S. ve Güzeller, G. (2019). Matematik ders planlarında çokkültürlülük vurgusu: GÖÇ- MAT projesi örneği. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (ITEAC’2019), Aralık, Ankara.

Metin, Ş. ve Karslı-Çalamak, E. (2019). Göçmen çocuklarla çalışan okul öncesi öğretmenlerin matematik öğretimine ilişkin görüşleri. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (UOEK), Ekim, Kars.

Uygun, N., Karslı-Çalamak, E. ve Olkun, S. (2019). Mülteci öğrencilerle çalışan sınıf öğretmenlerinin ilkokul matematik dersi uygulamalarına yönelik görüşleri: Video kesitli, çok sesli görüşmeler. 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2019), Eylül, Antalya.

Karsli, E., Olkun, S. ve Sözen-Özdoğan, S. (2016). GÖÇ-MAT: Mülteci öğrencilere yönelik çok temsilli matematik materyalleri geliştirilmesi.  12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Eylül, Trabzon.

Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi.
GÖÇ-MAT projesi (215K478) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmektedir.

 

ADRES

TED Üniversitesi Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej Çankaya Ankara

 

 

E-POSTA