MATEMATİK SÖZLÜĞÜ

Değişen Örüntü: Artarak Değişen Örüntü

Growing Pattern

النمط المتغير المتزايد

Büyüyen Örüntü

Terimler arasındaki belli bir kurala göre sayılar ve şekillerin artarak sıralanmasıyla oluşur.

Sayı Örüntüsü - Aritmetik Örüntü

Number Patterns

النمط الحسابي

Kurallı Sayılar

Belli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen sayı dizileri

Artan Örüntü

Increasing Pattern / Groving Pattern

(النمط التصاعدي (المتزايد

Artan

Bir örüntünün belirli bir kurala göre sabit bir farkla artmasıdır.

Azalan Örüntü

Decreasing Patterns

(النمط التنازلي (المتناقص

Sayıca Azalan

Bir örüntünün belirli bir kurala göre sabit bir farkla azalmasıdır.

Birinci Öğe (terim)

First term

(العنصر الأول (المصطلح

İlk nesne, sayı, şekil

Bir örüntüyü oluşturan ilk unsurdur. Örüntünün başlama noktasıdır.

Düzen/Düzenlilik

Order/Sequence

النظام / الانتظام

Ne gelecek ?

Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması.

Dizilim

Arrangement

(الاصطفاف (المصفوفة

Kaçıncı?

Bir örüntüyü oluşturan nesnelerin, şekillerin ve sayıların kendi aralarındaki düzeni

Eksik Bırakılan Öğe

Missing Object

(العنصر المفقود (الناقص

Kayıp şekil, soru işaretli kısım

Bir örüntüde, devam eden kural içerisinde boş bırakılan, kurala göre belirlenebilecek olan unsurdur.

Geometrik Örüntü

Geometric Patterns

النمط الهندسي

Hangi Şekil?

Nesnelerden, geometrik cisim ya da şekillerden oluşan bir örüntü

İkinci Öğe (terim)

Second term

(العنصر الثاني ( مصطلح

İkinci nesne, sayı, şekil

Bir örüntüyü oluşturan ikinci unsur.

Kaplama Örüntüsü

Tessellation Pattern

نمط الطلاء او التغليف

Süsleme / Döşeme

Birimi üçgen, kare, dikdörtgen olan şekil modelleri kullanarak kaplama yapılmasıdır.

Mantıksal Sıralama / İlişki

Logical Relationship

التسلسل/ العلاقة المنطقية

Örüntünün Kuralı Kodlama

Belirli bir düzene ve niteliğe göre dizilme durumu.

Örüntü

Pattern

النمط

Desen

Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil ya da sayı dizisi

Örüntünün Öğeleri

Elements of Pattern

عناصر النمط

Ne Gelecek?

Örüntüyü oluşturan elemanlar.

Örüntünün Kuralı

Rule of a Pattern

قاعدة النمط

Diziliş

Nesnelerin düzenli bir şekilde sıralanması

Örüntünün Adımı

Steps of a Pattern

خطوة النمط

Basamak, Aşama

Bir örüntünün kaç kere sürdürüldüğü durumu

Örüntünün Özelliği

Attribute of a Pattern

سمات النمط

Ne renk? Hangi şekiller var? Sayılar nasıl dizilmiş?

Örüntüler sayı, şekil ve nesne gibi birimlerle farklı özellikler gösterebilmektedir.

Örüntü Blokları

Pattern Blocks

كتل النمط

Renkli Geometrik Şekiller

Çokgenlerden oluşan (kare, dikdörtgen, yamuk, eşkenar dörtgen, üçgen) plastik materyallerdir.

Periyodik

Periodic

الدورية – الفترات

Düzenli Tekrar

Örüntü birimlerinin düzenli olarak tekrar etmesi

Sayısal İlişki

Numerical Relationship

العلاقة العددية

Hangi Sayı?

Belirli bir kuralı takip eden sayı dizileri

Sayı Örüntüsü

Numerical Pattern

نمط العدد

Hangi Sayı?

Belirli bir kuralı takip eden sayı dizileri

Değişen Örüntü: Sabit Değişen Örüntü

Linear Growing Pattern

النمط تغيير ثابت

Kaçar kaçar?

Örüntünün adımlarındaki sayısal fark sabit olan sayı/nesne/geometrik örüntüleri

Şekil Örüntüsü

Shape Patterns

نمط الشكل

Kurallı Şekiller

Belli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil dizileri

Tekrarlanan / Tekrarlayan Örüntü

Repeated Pattern

النمط المتكرر/ التكراري

Tekrarlı / Devamlı

Bir temel birimin sürekli olarak tekrar edildiği örüntü

Tekrar Birimi

Unit of a Pattern

وحدة التكرار

Örüntünün Kuralı

Bir örüntünün belirli bir düzene göre oluşturulmuş en küçük hücresi, birimi

Tekrarlayan Örüntünün Merkezi

Pattern Core

مركز النمط التكراري

Örüntünün Birimi / Örüntünün Kuralı

Bir temel birimin sürekli olarak tekrar edildiği örüntü

Üç Ögeli Örüntüler

Three-Element Patterns

أنماط عنصر ثلاثي

En çok üç ögeli bir kurallı geometrik cisim ya da şekil örüntüsü oluşturur.

Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi.
GÖÇ-MAT projesi (215K478) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmektedir.

 

ADRES

TED Üniversitesi Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej Çankaya Ankara

 

 

E-POSTA