GÖÇ - MAT Projesi

Türkiye’de sınıfında göçmen öğrencisi olan öğretmen sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. MEB’e bağlı okullarda eğitime devam eden Afganistan, İran, Irak, Türkmenistan gibi çeşitli ülkelerden gelmiş öğrencilerin yanı sıra sayısı bir milyona yaklaşan Suriyeli çocukların bir kısmı 2014-2015 eğitim öğretim yılı itibariyle bakanlığa bağlı devlet okullarında eğitim sistemine dahil olmuşlardır. Örgün eğitime katılan göçmen öğrenci sayısının hızla artması beklenmekte ve göçmen çocukların devlet okullarına kayıtlı olabilmesi yönünde destekleyici adımlar atılmaktadır. Bu durum ulusal ve uluslararası kuruluşların yayımlanan en son raporlarında da (İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, 2015; İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2015; UNICEF, 2015) işaret edildiği üzere dikkatimizi devlet okullarındaki, göçmen çocukların eğitimine ilişkin mevcut koşullara ve öğretmenlerin hazır bulunuşluklarına çekmektedir. Bu anlamda, göçmen çocuklar ile çalışan öğretmenler için mesleki destek mekanizmalarının yaratılması hem öğretmen niteliğini geliştirmek hem de çokkültürlü sınıflardaki tüm öğrencilerin eğitimini iyileştirmek için (Souto-Manning, 2013) önem taşımaktadır.

Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi, GÖÇ-MAT projesi (215K478) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen bu projenin ana amacı sınıfında göçmen öğrenciler olan okul öncesi, 1, 2, 3, 4. sınıf öğretmenlerine göçmen çocukların matematik eğitimi konusunda, okul-aile-toplum işbirliği çerçevesinde mesleki nitelikler kazandırarak destek olmak ve Türkiye’de göçmenler ile çalışan eğitimciler tarafından kullanılabilecek ve farklı disiplinlere adapte edilebilecek bir eğitim modelini müfredat materyalleri ile birlikte geliştirmektir. Bu eğitim modeli, göçmen nüfusu yoğun beş farklı şehirde (Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Ankara ve İstanbul) 60 kişilik bir öğretmen grubu ile işbirliği içerisinde uygulamalı olarak geliştirilmektedir.

Kaynaklar:

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu [UNICEF] (2015). “Türkiye’deki Suriyeli Çocuklar Bilgi Notu-Eylül 2015”, http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/Türkiyedeki%20Suriyeli%20Çocuklar_Bilgi%20Notu%20Eylül%202015.Pdf. Son erişim tarihi: 26 Kasım 2015.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (2015). “Suriyeli Mülteci Çocukların Türkiye Devlet Okullarındaki Durumu Politika ve Uygulama Önerileri”. http://www.cocukcalismalari.org/wp-content/uploads/2015/09/Suriyeli-Cocuklar-Egitim-Sistemi-Politika-Notu.pdf, Son erişim tarihi: 26 Kasım 2015.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (2015). “Geleceğimi hayal etmeye çalıştığımda hiçbir şey göremiyorum”Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocukların eğitime erişiminin önündeki engeller – Kayıp nesil olmalarını önlemek. Amerika Birleşik Devletleri: Human Rights Watch.

Souto-Manning, M. (2013).“Multicultural teaching in the early childhood classroom: Approaches, strategies and tools preschool – 2nd grade”. Teachers College Press, NY: New York.

Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi.
GÖÇ-MAT projesi (215K478) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmektedir.

 

ADRES

TED Üniversitesi Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej Çankaya Ankara

 

 

E-POSTA