SAYILARLA GÖÇ-MAT

GÖÇMAT Disiplinlerarası Bir Projedir (8 farklı disiplinden beslenmiştir).

 1. Okul öncesi öğretmenliği
 2. Sınıf öğretmenliği
 3. Matematik öğretmenliği
 4. Psikolojik danışma ve rehberlik
 5. Kültürlerarası eğitim
 6. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
 7. Bilgisayar öğretimi ve teknolojileri eğitimi
 8. Sosyoloji ve göç çalışmaları

GÖÇMAT Projesi Dünyadan ve Türkiye’den 7 Farklı Üniversiteden Araştırmacıları Biraraya Getirmiştir.

 1. TED Üniversitesi, Ankara
 2. University of South Carolina, ABD
 3. Final Üniversitesi, KKTC
 4. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep
 5. University of Georgia, ABD
 6. Ankara Üniversitesi
 7. Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Projenin Yöntemsel Bakış Açısı

Öğretmen niteliğini matematik eğitimi özelinde çok yönlü geliştirmeye yönelik tasarlanan yarı deneyselbu projenin metodolojisi karma araştırma yöntemleri(Tashakkori ve Teddlie, 2003) geleneğinin “güçlü yönlerin bütünleşmesi”(Complementary Strenghts Stance)  paradigmasına dayanmaktadır.

Güçlü yönlerin bütünleşmesi paradigması, nitel ve nicel yöntemlerin her aşamada bir arada kullanılmasından ziyade, bu yöntemlerin araştırmadaki farklı amaçları en iyi şekilde karşılayacak şekilde ayrı ayrı kullanılmasını öngörür (Greene, 2007).

Örneğin, nitel geleneğe daha yakın konumlandırılan bu araştırmada, nitel yöntemler öğretmen eğitimi sürecinde daha yoğun bir şekilde kullanılmış, süreçlerin etkinliği ise daha çok nicel yöntemler ile kontrol edilmiştir.

Öğretmenler projeye  aktif  olarak katılımış olup, ihtiyaçları doğrultusunda projeye yön vermişlerdir ve belirli analiz süreçlerine dahil oldukları için GÖÇMAT Projesi, bu yönleriyle de öğretmen eylem araştırması (MacIntyre, 2000) niteliği taşımaktadır.

PROJENİN GERÇEKLEŞTİĞİ İLLER:

Projeye 5 il dahil edilmiştir: Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Ankara, İstanbul

Türkeyede en çok mülteci nüfusun bulunduğu 4 ili ve Ankarada bulunmamız nedeniyle de Ankara’yı dahil ettik.

 

Proje Uygulamaları

Projenin 4 uygulaması bulunmaktadır:

Proje Uygulamaları

Şanlıurfa

Gaziantep

Hatay

Ankara

Toplam

BİPO

Öğretmen Bilgi Paylaşım Oturumları

 

6

 

6

12

AMAT

Aile Matematik Atölyeleri

4

3

4

4

15

ÇOVET

Çok Sesli Video-Destekli Etnografya

 

3

 

3

6

Model Öğretim

Okulöncesi, 1., 2., 3., 4. Sınıf

2

4

2

4

12

 

Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi.
GÖÇ-MAT projesi (215K478) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmektedir.

 

ADRES

TED Üniversitesi Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej Çankaya Ankara

 

 

E-POSTA