Çok Sesli Video-Destekli Etnografya (ÇOVET)

Eğitim ortamlarında etnografik bir bakış açısıyla çekilmiş videolar uyarıcı görseller olarak kullanarak, öğretmenler ile onların sınıf içi uygulamalarını ve pedagojik inanışlarını ortaya çıkarmak ve tartışmak için diyaloglar oluşturulmaktadır.

Bu videolar projenin amaçları ile uyumlu anahtar görüntüleri kapsayacak şekilde 15 dakikalık kısa videolar şeklinde düzenlenip daha sonra şehir bazında biraraya gelen öğretmenler ile bu 15 dakikalık videoların ipuçu olarak kullanıldığı odak grup görüşmeleri yapılmıştır.

ÇOVET 1

3 Haziran 2018 tarihinde Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan katılan öğretmenlerle), 9 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da TED Üniversitesi’nde (Ankara’dan katılan öğretmenlerle) gerçekleştirilmiştir.

ÇOVET 2

2 Mart 2019 tarihinde Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan katılan öğretmenlerle), 9 Mart 2019’da ise Ankara’da TED Üniversitesi’nde (Ankara’dan katılan öğretmenlerle) yapılmıştır

ÇOVET 3

23 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da TED Üniversitesi’nde (Ankara’dan katılan öğretmenlerle), 25 Mayıs 2019’da ise Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan katılan öğretmenlerle) yapılmıştır.

Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi.
GÖÇ-MAT projesi (215K478) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmektedir.

 

ADRES

TED Üniversitesi Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej Çankaya Ankara

 

 

E-POSTA