Model Öğretim

Sınıf ve matematik eğitimi alanlarında öğretmenlik deneyimine sahip proje ekibi ve projenin ilerleyen dönemlerinde öğretmenler akran öğrenmesi, oyun ve drama temelli, matematiğin akademik dilinin etkin bir şekilde kullanıldığı ve çoklu duyuya hitap eden ders materyalleri ile desteklenen ders planları doğrultusunda model öğretim yapmaktadırlar.

Proje kapsamında ele alınan tüm seviyelerde (okul öncesi, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf) proje öğretmenlerinin sınıflarında hazırlanan örnek ders planları doğrultusunda proje ekibi tarafından birer ders saati ders anlatılmış ve süreçler video kaydına alınmıştır. Model öğretim sırasında öğretmenler, sınıflarında dersleri izlemişler ve önceden hazırlanmış gözlem formları ile süreci takip etmişlerdir. Ders bitiminde de öğretmenlerle dersin değerlendirmesi yapılmış, verimli ve verimsiz yönleri tartışılmış ve dikkat edilip geliştirilecek noktalar belirlenmiştir. Projenin ikinci yılında öğretmenler kendi derslerini videoya alarak, model öğretim videoları çekmişlerdir.

Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi.
GÖÇ-MAT projesi (215K478) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmektedir.

 

ADRES

TED Üniversitesi Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej Çankaya Ankara

 

 

E-POSTA