Proje Amaçları

Bu projenin ana amacı Türkiye’deki devlet okullarında sınıfında göçmen öğrenciler olan öğretmenlere göçmen çocukların matematik eğitimi konusunda, okul-aile-toplum işbirliği çerçevesinde mesleki nitelikler kazandırarak destek olmak ve Türkiye’de göçmenler ile çalışan eğitimciler tarafından kullanılabilecek ve farklı disiplinlere adapte edilebilecek bir eğitim modelini müfredat materyalleri ile birlikte geliştirmektir. Bu projenin üç alt amacı bulunmaktadır:

  • Öğretmenlerin göçmen öğrencilerin bulunduğu sınıflarda, tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, akran öğrenmesi, oyun ve drama temelli özel öğretim strateji, yöntem ve teknikler eşliğinde verimli matematik eğitimi ortamları yaratabilmesi,
  • Öğretmenlerin matematiğin akademik dili ve bu dilin matematik öğrenme ile ilişkisi hakkında farkındalık kazanarak; Türkçe dil yetkinliği çeşitli seviyelerde olan göçmen çocukların matematik eğitiminde bu dili etkin bir şekilde kullanabilmesi,
  • Öğretmenlerin matematik eğitimini kültürel bir pratik olarak benimseyip göçmen öğrencilerin sosyokültürel kaynaklarını matematik müfredatı ile ilişkilendirerek, okul -göçmen aile ve çocuk – toplum ilişkisinde, meslektaşları ile işbirliği içerisinde etkin rol alabilmesidir.

Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi.
GÖÇ-MAT projesi (215K478) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmektedir.

 

ADRES

TED Üniversitesi Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej Çankaya Ankara

 

 

E-POSTA