SINIRA YAKIN ÖĞRETMENLER

Proje Hakkında

 “Sınıra Yakın Öğretmenler: Mültecilik Deneyimi olan Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Eşitlikçi Eğitim Uygulamaları” projesinin amacı GÖÇ-MAT projesine katılım seviyesi çok yüksek olarak belirlenmiş, mülteci çocuklar ve aileleri ile çalışan küçük bir grup öğretmenin çok kültürlü eğitime dair fikirlerini ve sınıf içi uygulamalarını derinlemesine incelemektir. 2 yıl sürecek olan bu araştırma, TÜBİTAK 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı Avrupa Birliği Komisyonu Ufuk 2020 Marie Sklodowska-Curie Aksiyonları kapsamında desteklenmektedir.

Eğitim etnografisi yöntemini benimseyen bu araştırma kapsamında, mülteci öğrenci ve aileler çalışan öğretmenlerin sınıflarında gözlemler, video çekimleri ve öğretmenlerle görüşmeler yapılarak veri toplanacaktır. Çokkültürlü eğitim, eğitimde toplumsal cinsiyet ve mülteci eğitimi konularında öğretmen eğitimleri verilecektir.

2021- 2023 yılları arasında sürecek olan bu araştırmada veri toplama süreci devam etmektedir. Proje ilerledikçe web sayfası güncellenecektir.

Proje Ekibi

Dr. Elif Karslı Çalamak

Dr. Elif Karslı Çalamak

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Feyza Tantekin Erden

Prof. Dr. Feyza Tantekin Erden

Proje Danışmanı

Elif Naz Altaş

Elif Naz Altaş

Proje Asistanı (Gönüllü)

Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi.
GÖÇ-MAT projesi (215K478) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmektedir.

 

ADRES

TED Üniversitesi Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej Çankaya Ankara

 

 

E-POSTA