SINIRA YAKIN ÖĞRETMENLER

Proje Hakkında

“Sınıra Yakın Öğretmenler: Mültecilik Deneyimi olan Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Eşitlikçi Eğitim Uygulamaları” projesinin amacı GÖÇ-MAT projesine katılım seviyesi çok yüksek olarak belirlenmiş, mülteci çocuklar ve aileleri ile çalışan küçük bir grup öğretmenin çok kültürlü eğitime dair fikirlerini ve sınıf içi uygulamalarını derinlemesine incelemektir. 2 yıl süren bu araştırma, TÜBİTAK 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı Avrupa Birliği Komisyonu Ufuk 2020 Marie Sklodowska-Curie Aksiyonları kapsamında desteklenmektedir.

 

Eğitim etnografisi yöntemini benimseyen bu araştırma kapsamında, mülteci öğrenci ve aileler çalışan öğretmenlerin sınıflarında gözlemler, video çekimleri ve öğretmenlerle görüşmeler yapılarak veri toplanmaktadır. Öğretmenlere çokkültürlü eğitim ve eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konularında destek verilmektedir.

Proje Ekibi

Doç. Dr. Elif Karslı Çalamak

Doç. Dr. Elif Karslı Çalamak

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Feyza Tantekin Erden

Prof. Dr. Feyza Tantekin Erden

Proje Danışmanı

Elif Naz Altaş

Elif Naz Altaş

Proje Asistanı (Gönüllü)

Güncel Durum

2021-2023 yılları arasında sürecek olan bu araştırmada, projenin ilk yılı tamamlanmıştır. Gaziantep ve Şanlıurfa’da yer alan devlet okullarında çalışan katılımcı öğretmenlerin sınıflarında gözlemler ve öğretmenler ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenlerin GÖÇ-MAT projesinden bu yana mülteci öğrenciler ve aileleri ile deneyimleri, mevcut fikir ve uygulamaları, göçmen karşıtı söylemlere karşı düşünceleri, ve toplumsal cinsiyet ekseninde özellikle kız öğrencilerinin eğitimine ilişkin fikirleri edilinilmiştir. Veri toplama süreci devam etmektedir.

Öğretmen Eğitimi

Porje kapsamında öğretmenlere çokkültürlü eğitim ve eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konularında destek verilmektedir. 2022-2023 akademik yılı 1. döneminde, Prof. Dr. Feyza Erden tarafından verilmiş olan öğretmen eğitimin içeriği şu şekildedir: Toplumsal cinsiyet ve eğitimin kesişim noktaları, toplumsal cinsiyete dayalı eşitlik, toplumsal cinsiyet sosyalleşmesi, öğretim yöntemleri, çokkültürlü okullarda toplumsal cinsiyete dayalı eşitliğe ilişkin zorluklar, sınıflarda toplumsal cinsiyete dayalı eşitliği sağlamanın yolları.

Proje Çıktıları

 

  • Karslı-Çalamak, E.& Erden F. (2022). “Family Engagement Practices of Teachers Who Work on Building Equitable Teaching with Refugee Children”. 13th Biennial Conference European Network of Parents About Education (ERNAPE), Nijmegen, the Netherlands.
  • Karslı-Çalamak, E., Tantekin-Erden F. & Altaş E. N. (2022). “What Distinguishes Teachers Who Enact Equitable Teaching with Refugee Children? 31st European Early Childhood Education Research Conference (EECERA), Glasgow, Scotland.

Proje ilerledikçe web sayfası güncellenecektir.

Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi.
GÖÇ-MAT projesi (215K478) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmektedir.

 

ADRES

TED Üniversitesi Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej Çankaya Ankara

 

 

E-POSTA